Bảng xếp hạng

1

Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2

Có: 493500 Lượt xem

2

Thợ Săn SSS Hệ Tự Sát

Có: 435750 Lượt xem

3

Quái vật #8

Có: 418693 Lượt xem

4

Bác Sĩ Trở Lại

Có: 346727 Lượt xem

5

Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Có: 320120 Lượt xem

6

Cậu ma nhà xí Hanako

Có: 299212 Lượt xem

7

The Beginning After The End

Có: 290038 Lượt xem

8

Anh Hùng Yếu (SS1 + SS2)

Có: 237507 Lượt xem

9

Đứa con thần chết

Có: 234806 Lượt xem

1

ShiSui

Có: 12010 Xu

2

vuduytien1993

Có: 5000 Xu

3

rebornnguyen

Có: 3501 Xu

4

Duy Maple

Có: 3361 Xu

5

Bingoo

Có: 2078 Xu

6

Đặng Văn Cẩn

Có: 2001 Xu

7

Bob Trần

Có: 2000 Xu

8

huyba0984

Có: 2000 Xu

9

Emhoinay

Có: 1269 Xu

10

Dung Lê

Có: 1201 Xu

1

Say Truyen Team

Có: 133341 Điểm

2

Inari Team

Có: 17972 Điểm

3

Ice Bear Comic

Có: 6622 Điểm

4

Ty Lạp Truyện

Có: 4750 Điểm

5

Radish Team

Có: 4469 Điểm

6

Torry Translation

Có: 3986 Điểm

7

Cúc Thần Thánh

Có: 3202 Điểm

8

Tuyệt Thế Dưa Leo

Có: 2115 Điểm

9

Accident Team

Có: 690 Điểm

10

Roads Untravelled

Có: 643 Điểm