3 /5 of 2 Vote
Rating
Worthless Regression Average 3 / 5 out of 2
Tên khác
Her Majesty's Swarm ; Joou Heika no Isekai Senryaku
Tác giả
Updating
View
1409
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại