Cục cưng của kỵ sĩ rồng

Bước sang tuổi 16, Melissa muốn ra ngoài lâu đài làm việc để có thể quay lại làm hầu gái trong cung và cô cũng muốn được là việc bên cạnh đội trưởng đội kỵ sĩ rồng Hubert, người mà cô hằng ngưỡng mộ và các bạn rồng cô yêu quý. Tuy nhiên, cô đột nhiên phát hiện ra rằng anh ta sắp nghỉ việc và rời khỏi lâu đài.


Advertisement
  • Các chương


  • Bình Luận (0)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa