Đạo Sĩ Giang Hồ

Một hôm Main gặp tai nạn > xuyên không về 1 thế giới Murim và thấy mình được sinh ra với hình hài một đứa bé đạo sĩ!
Có một thời tôi ở cửu phái nhất môn, nhưng bây giờ thì ở Chung Nam phái, một môn phái đang dần trở nên yếu thế.
Tôi được đặt tên là Geon Chung, dùng những kiến thức của kiếp để ngộ ra đạo lý võ công và tiến bộ thần tốc.

  • Các chương


  • Bình Luận (5)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa