Diệp Công Bất Hảo Long

Đằng Uyên ở miếu Thần Long, một ngày cuối cùng trước khi có được tự do, bởi vì bỏ qua lời cầu nguyện của Diệp Chước, bị Thiên Đình trừng phạt phải tự mình đi thực hiện nội dung thỉnh cầu của Diệp Chước: làm người hầu của Diệp Chước và giúp anh ta tìm được người yêu. Bởi vì làm cho Diệp Chước liên tục hẹn hò thất bại, cuối cùng bản thân Đằng Uyên đành phải hoá trang thành nữ nhân, để khích lệ người đang mất niềm tin về tình yêu như Diệp Chước, kết quả bản thân bị Diệp Chước có dụng ý xấu “Lấy” , ngoài ý muốn hoàn thành nhiệm vụ……


Advertisement
  • Các chương


  • Bình Luận (0)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa