4.1
Your Rating
Tên khác
Đang cập nhật
Tác giả
Azuma Toh,Type-Moon,Sanda Makoto,Mineji Sakamoto,Tengen
View
1609
Rating :
Average 4.1 / 5 out of 99
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại