4.1
Your Rating
Tên khác
剣神の継承者 ; Inheritor of the God-Blade ; Kenshin no Succeed ; Successor of Sword ; The Divine Swordsmanship's Successor
Tác giả
KAGAMI Yuu, Hoạ sĩ: KAGURA Takeshi
View
412
Rating :
Average 4.1 / 5 out of 99
Trạng thái
Hoàn Thành
Thể Loại