4.7
Your Rating
Rating
Worthless Regression Average 4.7 / 5 out of 99
Tên khác
剣神の継承者 ; Inheritor of the God-Blade ; Kenshin no Succeed ; Successor of Sword ; The Divine Swordsmanship's Successor
Tác giả
KAGAMI Yuu, Hoạ sĩ: KAGURA Takeshi
View
564
Trạng thái
Hoàn Thành
Thể Loại