4.1
Your Rating
Tên khác
Komi-san không thể giao tiếp, Komi-san can't speak well, Komi-san has a communication disease, Komi-san has poor communication skills, Komi-san is asocial, Komi-san is socially ill
Tác giả
Oda Tomohito
View
1271
Rating :
Average 4.1 / 5 out of 99
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại