4.1
Your Rating
Tên khác
Король магических стрел и Ванадис ; 魔弹之王与战姬 ; 魔弾の王と戦姫 ; King of the Magic Bullet and the Vanadis ; Lord Marksman and Vanadis ; Madan no Ou to Senki (Vanadis) ; Madan no Ou to Senki ; The King of the Magic Arrow and The War Princesses
Tác giả
KAWAGUCHI Tsukasa, Họa sĩ: Yanai Nobuhiko
View
1318
Rating :
Average 4.1 / 5 out of 99
Trạng thái
Hoàn Thành
Thể Loại