4.7
Your Rating
Rating
Worthless Regression Average 4.7 / 5 out of 99
Tên khác
The Cursed Sword Master’s Harem Life: By the Sword, For the Sword, Cursed Sword Master
Tác giả
Fukuryu
View
653
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại