4.7
Your Rating
Rating
Worthless Regression Average 4.7 / 5 out of 99
Tên khác
盟約のリヴァイアサン ; 盟约的利维坦 ; Meiyaku No Rivaiasan ; The Leviathan of the Covenant
Tác giả
Bau; Hoạ sĩ: Taketsuki Jou
View
366
Trạng thái
Hoàn Thành
Thể Loại