4.1
Your Rating
Tên khác
盟約のリヴァイアサン ; 盟约的利维坦 ; Meiyaku No Rivaiasan ; The Leviathan of the Covenant
Tác giả
Bau; Hoạ sĩ: Taketsuki Jou
View
241
Rating :
Average 4.1 / 5 out of 99
Trạng thái
Hoàn Thành
Thể Loại