Người nắm giữ thời gian mùa hè năm ấy

Tôi sẽ chết vào mùa hè này. Eden là hậu duệ của gia đình Người nắm giữ thời gian (người có khả năng du hành ngược thời gian). Ngày chết của Eden đã được thiết lập , để không hối hận Eden thú nhận tình cảm trong lòng bấy lâu nay với người bạn là Jay . Nhưng Jay chỉ coi Eden là bạn . Trong giây phút mâu thuẫn thì Eden đã bị xe tông chết. Eden thấy mình trở về 20 năm trước , chuyện gì đã xảy ra ?


Advertisement
  • Các chương


  • Bình Luận (0)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa