RAID

50 năm về trước, sau Korean war, cổng thế giới quỷ xuất hiện khắp trên toàn thế giới, cùng sự xuất hiện của cổng là các sinh vật quỷ,sinh vật hùng mạnh không thể bị hại bởi các vũ khí hiện đại,và khi loài người bị mất hi vọng thì..................


Advertisement
  • Các chương


  • Bình Luận (1)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa