Thiền Định - Samadhi

Một câu chuyện về những kẻ đặc biệt. Samadhi hay Định là một khái niệm trong Phật Giáo chỉ một trạng thái Nhất Tâm của con người. Những nhân vật trong truyện sẽ Định ra sao? .Đọc tại SayTruyen.Net để ủng hộ bọn mình ra nhanh hơn. 


Advertisement
  • Các chương


  • Bình Luận (7)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa