4.7
Your Rating
Rating
Worthless Regression Average 4.7 / 5 out of 99
Tên khác
青春ポップ!; 青春pop!
Tác giả
KITAKAWA Touta
View
2134
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại