4.1
Your Rating
Tên khác
The Galactic Navy Officer Becomes An Adventurer; Kochuu Gunshikan, Boukensha ni Naru; Kochugunshikan Bokensha ni Naru
Tác giả
Đang cập nhật
View
1650
Rating :
Average 4.1 / 5 out of 99
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại