Slave Game

Một ngày, cậu học sinh cấp 3 tên Kai nhận được một email mời chơi thử con game mới trên điện thoại có tên là Slave Go. Nhưng những người xuất hiện trong game lần lần biến mất một cách bí ẩn... một trò chơi nguy hiểm và bạo lực được khai màn...!

  • Các chương


  • Bình Luận (1)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa