Thất Nghiệp Chuyển Sinh, Làm Lại Hết Sức

Đại khái là một thanh niên neet không trẻ mấy sau có cơ hội được làm lại cuộc đời và trong lốt một thằng nhóc, anh ấy bắt đầu xây dựng.... harem cho tương lai thằng nhóc đó (mà thằng nhóc đó chính là ảnh)


Advertisement
  • Các chương


  • Bình Luận (5)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa