The Swordsman Called The Countless Swords Sorcerer

Câu truyện kể về chàng kiếm sĩ may mắn lượm được 2 bé loli khi đang làm nhiệm vụ. . . Muốn biết diễn biến như thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ

  • Các chương


  • Bình Luận (0)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa