Tố Mộng Sư

Một thiếu niên cấp 3 cờ phát hiện ra rằng mình có khả năng điều khiển giấc mơ và đem theo người kahsc vào giấc mơ của mình. Tuy nhiên, đằng sau chuyện này, thực sự có một mộng ma vạn năm đang thao túng

  • Các chương


  • Bình Luận (1)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa