5 /5 of 1 Vote
Rating
Worthless Regression Average 5 / 5 out of 1
Tên khác
Kẻ Nói Dối Có Thể Thấy Cái Chết, Liar Satsuki Can See Death, Satsuki - Kẻ Dối Trá Có Thể Nhìn Thấy Cái Chết
Tác giả
Updating
View
814
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại