4.1
Your Rating
Tên khác
Wistoria of Wand & Sword,Wistoria of Wand and Sword, Tsue to Tsurugi no Wistoria, Wistorias Wand And Sword
Tác giả
Oomori Fujino,Aoi Toshi
View
1917
Rating :
Average 4.1 / 5 out of 99
Trạng thái
Đang Ra
Thể Loại