Worlds End Harem

Loài người đứng trên bờ vực tuyệt vong khi một loại virus bí ẩn mang tên MK - Male Killer giết 99.99% đàn ông trên thế giới. Main của chúng ta là 1 trong 5 người nhiễm một căn bệnh hiểm nghèo ngờ đâu đó căn bệnh đó lại giúp main đề kháng viruts đó. Giờ 5 người đàn ông với trọng trách chịch cả thế giới để cứu loài người.

  • Các chương


  • Bình Luận (3)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa