Xếp Hạng Bắt Nạt

Neon mark, một streamer đã lập một bảng xếp hạng các tên tội phạm chuyên bắt nạt và treo thưởng cho ai hạ được chúng! Và Xếp hạng bắt nạt ra đời!

  • Các chương


  • Bình Luận (10)
Nghiêm cấm Spam, tài khoản spam sẽ bị xóa